درباره ما

درباره مادرباره ما

زبانش در بهار سال 95 تشکیل شده با ماموریت آسان کردن یادگیری زبان برای فارسی زبانان.

ما برای پیشرفت نیاز به نظرات شما داریم پس اگر دوست دارید تو انجام این ماموریت کنار ما باشید از بخش تماس با ما, مارو از نقطه نظراتتون مطلع کنید.