دانلود کتاب داستان آلمانی Ebbe und Flut

کتاب داستان آلمانی Ebbe und Flut (جزر و مد) یک داستان سرگرم کننده ی آلمانی برای کسانی که میخوان زبان آلمانیشون رو تقویت کنن.